სიახლეები

VIV MEA 2023 - ინვეტ ჯგუფი საერთაშორისო გამოფენაზე

VIV MEA 2023 - ინვეტ ჯგუფი საერთაშორისო გამოფენაზე

ინვეტ ჯგუფი მეცხოველეობის, მეფრინველეობისა და აკვაკულტურის მიმართულე...
კომპანია "დავათი" ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია

კომპანია "დავათი" ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია

კომპანია "დავათმა" ISO სტანდარტების შესაბამისობის განმსაზღვრელი აუდიტი...