27-09-2023

კომპანია "დავათი" ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია

კომპანია "დავათმა" ISO სტანდარტების შესაბამისობის განმსაზღვრელი აუდიტი წარმატებით გაიარა და ამიერიდან ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია. 

აღნიშნული სერტიფიკატი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ კომპანია "დავათში" საოპერაციო სისტემა ISO 9001:2015 სერტიფიკატის სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია.