დავით შალამბერიძე

დავით შალამბერიძე

დამფუძნებელი / დირექტორი
დავით სირბილაძე

დავით სირბილაძე

დირექტორის მოადგილე/გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ლევან ბზიშვილი

ლევან ბზიშვილი

"დავათის" დირექტორი
ვახტანგ ლაშქარაშვილი

ვახტანგ ლაშქარაშვილი

ფინანსური მენეჯერი
გიგა გაჩეჩილაძე

გიგა გაჩეჩილაძე

თბილისის რეგიონალური მენეჯერი და კომერციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ლუკა ფარეიშვილი

ლუკა ფარეიშვილი

შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი
ანი აგლაძე

ანი აგლაძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი
გურამ მელქაძე

გურამ მელქაძე

კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონალური მენეჯერი და მეცხოველეობის მიმართულების მენეჯერი
პაატა სხირტლაძე

პაატა სხირტლაძე

გამართული ოპერაციების ხელმძღვანელი
გიორგი ბენდელიანი

გიორგი ბენდელიანი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური მენეჯერი და დისტრიბუციის უფროსი
დემეტრე გოგებაშვილი

დემეტრე გოგებაშვილი

სამცხე-ჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონალური მენეჯერი და მეფრინველეობის მიმართულების მენეჯერი