ვეტერინარული მომსახურებები:


 • მეხორცული და მერძეული ფერმების აუდიტი და მონიტორინგი.

 • ვაქცინაციის ეფექტური პროგრამის შედგენა.

 • რეპროდუქციაში სინქრონიზაციის პროგრამის შედგენა და დანერგვა.

 • მერძეული და მეხორცული მიმართულების ფერმებში კვების რაციონისა და რეცეპტის შედგენა.


             

 


ლაბორატორიული კვლევები:

 

 1. საკვებში მიკოტოქსინების კვლევა.

 2. საკვებისა და საკვები ნედლეულის კვლევა.

 3. საკვებში შემადგენლობის განსაზღვრა, კერძოდ:

  პროტეინი,  სახამებელი,  ტენიანობა,  უჯრედანა,  ნაცარა,  ნატრიუმი,  ფოსფორი და კალციუმი.