ვეტერინარული მომსახურებები:


  • მეღორეობის ფერმების აუდიტი და მონიტორინგი.

  • ვაქცინაციის ეფექტური პროგრამის შედგენა.

  • მეღორეობის ფერმებში კვების სქემის შედგენა, პროდუქტიულობის მიხედვით.               

 


ლაბორატორიული კვლევები:

 

  1. საკვებში მიკოტოქსინების კვლევა.

  2. საკვებისა და საკვები ნედლეულის კვლევა.

  3. საკვებში შემადგენლობის განსაზღვრა, კერძოდ:

    პროტეინი,  სახამებელი,  ტენიანობა,  უჯრედანა,  ნაცარა,  ნატრიუმი,  ფოსფორი და კალციუმი.