ჩვენი კომპანიის გამოცდილი, პროფესიონალი ვეტერინარები გაგიწევენ სრულყოფილ რეკომენდაციასა და სერვისს. ჩვენთან ურთიერთობა მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

 

 

ბიოუსაფრთხოება

 

 • ფერმების ბიოუსაფრთხოებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური
  ნორმების შემუშავება. დეზინფექციის, დეზინსექციისა და დერატიზაციის გრაფიკის შედგენა.


ვაქცინაციის ეფექტური პროგრამები

 

 • ბროილერის ვაქცინაციის სქემის შედგენა.
 • ბროილერის სადედე გუნდის ვაქცინაციის სქემის შედგენა.
 • მეკვერცხული ქათმის ვაქცინაციის სქემის შედგენა.
 • სოფლის ქათმის (ჭრელი ქათმის) ვაქცინაციის სქემის შედგენა.

ფერმერების და ინკუბატორის აუდიტი და მონიტორინგი

 • ინკუბატორების აუდიტი CHICK პროგრამის მეშვეობით.
 • მეკვერცხული ქათმის ფერმის აუდიტი EGG პროგრამის მეშვეობით.
 • ბროილერის ფერმის აუდიტი და მონიტორინგი.
 • რეპორტინგის სისტემა.



 

ლაბორატორიული კვლევები

 

 • სეროლოგიური გამოკვლევების დანერგვა.
 • პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR) დანერგვა.
 • საკვებში მიკოტოქსინების კვლევის დანერგვა.
 • საკვების ნედლეულის და მზა საკვებში შემადგენლობის განსაზღვრა
  (კერძოდ: პროტეინი, ცხიმი, სახამებელი, ტენიანობა, უჯრედანა,
  ნაცარი, ნატრიუმი, ფოსფორი და კალციუმი.